Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Vi indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 27/2 kl. 19.00 i Vejen idrætscenter.

Dagsorden vil være i henhold til vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest fredag d. 23/2 på kontakt@vejentennisklub.dk

Da der vil være lettere forplejning og en gave fra HEAD til alle deltagere, bedes I tilmelde Jer via formularen herunder.

Med sportslige hilsner,

Bestyrelsen

Bliv frivillig

Bliv en del af fællesskabet

Vi mangler altid frivillige til at hjælpe med vores aktiviteter og dermed skabe de bedst mulige forhold for os alle. Opgaverne er forskellige og de kræver ikke de store kompetencer eller kendskab til tennis.

Vi mangler i øjeblikket følgende:

Hjælpetræner

Som hjælpetræner skal man supportere de trænere der i forvejen er i klubben. Man vil primært skulle beskæftige sig med børn i alderen 10-16 og hjælpe vores juniortræner med gennemførelse af øvelser og lege i forbindelse med træningen. Denne opgave er for dig som gerne vil være træner og samtidigt lære de grundliggende teknikker i tennis og måske selv blive en bedre tennissspiller. Man skal kunne bruge 2-4 timer om ugen på træningsbanen. Klubben betaler for et trænerkursus. Det eneste krav til at kunne komme på kurset er at man er fylder 14 år i kursusåret. Man kan læse mere om den grundlæggende træner uddannelse her.

Ansvarlig for interne turneringer og events

I samarbejde med bestyrelsen skal man planlægge og afvikle Klubmesterskaber og evt andre events forbeholdt klubbens medlemmer. Der er tale om en opgave hvor man får både frihed til at skabe nye arrangementer og aktiviteter samt ansvaret for at udføre dem som allerede eksistere. Man skal forvente at der bruges ca. 3-4 timer på at planlægge ét event. Man kan tilmelde sig som frivillig på enkeltstående arrangementer og events, man forpligter sig ikke til at deltage på alle.

Vi mangler frivillige til følgende events i 2018:

Tennissportens Dag – lørdag d. 5. maj fra kl 12.00-14.00.

Tage imod gæster og fortælle om klubbens tilbud(der er en folder der kan udleveres).

Tennis & Terning & Klub Grill fest – lørdag d. 16. juni fra kl 12.00-18.00(datoen er endnu ikke bekræftet)

Planlægning og afvikling af T&T cup samt den efterfølgende grill fest (gratis mad og drikke til alle medlemmer)

Vejen Open – 22-24. juni

Vi afholder turnering for Herresenior turnerings spillere. Der skal bruges hjælp til at finde sponsorer og til klargøring af anlægget i ugen op til turnerings weekenden.

Klubmesterskab – august (dato tilgår)

Planlægning og afvikling af Klubmesterskaber.

Bestyrelsesarbejde

Bliv en del af bestyrelsen og få indflydelse på udviklingen af Vejen Tennisklub. Vi afholder ca. 6 bestyrelsesmøder årligt, hvor vi koordinere indsatsen til de forskellige arrangementer og træffer beslutninger om hvordan vi skaber de bedste rammer og tilbud for vores medlemmer.

 

Meld dig som frivillig i formularen herunder. Har du spørgsmål, så kan du kontakte formand Pelle Lindahl på 40 85 75 08.

Venligt oplys din mail, så vi kan få fat på dig

Trænere

Hvem er vi?

Pelle Lindahl

Pelle er uddannet klubtræner og spiller selv på Vejen Tennisklubs førstehold i Jyllandsserien, han har derudover også divisionskampe på tennis CV’et. Pelle træner vores senior medlemmer hver mandag. Derudover træner han også lejlighedsvis juniorspillerne.

Telefon: 40 85 75 08

Lars Nielsen

Lars er ansvarlig for juniortræningen og har taget det første af tre kursur i klubtræneruddannelsen. Han har selv en søn som spiller tennis og Lars formår at kombinere Tennis teorien med sjove øvelser samt at skabe et positivt og motiverende træningsmiljø.

Telefon: 25 21 92 16

Andre aktiviteter

Aktivitetsoversigt

Dato Tidspunkt Sted Pris
Februar
Generalforsamling Vejen Tennisklub 27. februar 19.00 Vejen Idrætscenter  GRATIS
Marts
Nationalt Tennisseminar 3. marts 10.00-19.00 Nyborg Kr. 950,-
JTU Generalforsamling 15. marts Randers  GRATIS
DTF Generalforsamling 17. marts København  GRATIS
April
Opstart Juniortræning 9. april 18.00-19.30 Vejen Tennisklub  GRATIS som medlem
Tennis Camp for juniorspiller 7-8. april 10.00 Kolding Tennisklub Kr. 250,-
Opstart seniortræning  16. april  18.00-20.00  Vejen Tennisklub  GRATIS som medlem
Maj
Standerhejsning 5. maj 10.00-12.00 Vejen Tennisklub GRATIS
Tennissportens Dag (åbent hus) 5. maj 12.00-14.00 Vejen Tennisklub GRATIS
Jyllandserie og Serie 3 Holdkamp 12. maj Ukendt GRATIS
Voksen introduktion 14. maj 18.00-20.00 Vejen Tennisklub Kr. 200,- for alle 4 gange
Voksen introduktion 21. maj 18.00-20.00 Vejen Tennisklub Kr. 200,- for alle 4 gange
Jyllandserie og Serie 3 Holdkamp 26. maj Ukendt GRATIS
Voksen introduktion 28. maj 18.00-20.00 Vejen Tennisklub Kr. 200,- for alle 4 gange
Juni
Jyllandserie og Serie 3 Holdkamp 2. juni Ukendt GRATIS
Voksen introduktion 4. juni 18.00-20.00 Vejen Tennisklub Kr. 200,- for alle 4 gange
Jyske Mesterskaber 8-10. juni Århus Tilgår
Tennis & Terning 16. juni 10.00-17.00 Vejen Tennisklub GRATIS
Grill arrangement 16. juni 18.00-???? Vejen Tennisklub GRATIS
Vejen Open 22-24. juni Vejen Tennisklub Kr. 250,-
August
Jyllandserie og Serie 3 Holdkamp 11. august Ukendt GRATIS
Jyllandserie og Serie 3 Holdkamp 18. august Ukendt GRATIS
Jyllandserie og Serie 3 Holdkamp 25. august Ukendt GRATIS
Klubmesterskab Tilgår Vejen Tennisklub GRATIS

Turneringer

Turneringstennis

 

Er du interesseret i at spille turneringer? Så læs med her.

Efter vi i 2014 igen fik et hold med i holdturneringen har vi som bekendt spillet os op i Jyllandsserien og glippede kun marginalt oprykningen til 2. division i sidste sæson. Der er vist sig stigende interesse for netop at spille på et hold, og klubben vil gerne støtte op om dette ønske. Derfor er det vigtigt at få et overblik over, hvor stor interessen blandt medlemmerne er for at spille på et hold. Derfor vil jeg gerne opfordre ALLE, børn som voksne til at melde sig på banen, hvis de skulle have lysten til at spille på et lidt mere konkurrence præget niveau. Venligst udfyld kontaktformularen herunder og vi tager kontakt til dig.

Læs mere om de forskellige formater via link nedenfor.

Vi vil som klub gerne tilbyde noget for alle spillere som skulle have interesse i at konkurrere på turneringsniveau. Mere information kan findes på de to links herunder. Alternativt tag kontakt til Pelle Lindahl.

Holdturnering i Jyllands Tennisunion

Turneringer i Dansk Tennis Forbund

 

 

 

Træning

Træning er gratis for klubbens medlemmer

Juniortræning opstart mandag d. 9/4.

Mandag 18.00-19.30

Fredag 16.30-18.00

 

 

 

Seniortræning opstart mandag d. 16/4

Mandag 18.00-20.00

Spilsammen træning opstart torsdag 19/4

Torsdag 18.00-20.00

 

 

Er du ikke allerede medlem, kan du tilmelde dig her

 

Vores anlæg

Beskrivelse

Vejen Tennisklub har klubhus, 2 grus- og 2 kunstgræs-baner, beliggende bag Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.

De 2 kunstgræs-baner, som er fra 2012, har desuden lysanlæg og kan derved spilles på hele året. Derudover er der en padle bane lige ved siden af, som man kan leje på timebasis via Vejen Idrætscenter.

Baneregler

Det er medlemmernes pligt at medvirke til at holde såvel baner som klubhus i orden og selv at rydde op efter sig.

Tennisbanerne må KUN betrædes med tennissko, ikke løbesko, fodboldstøvler mv, og efter spil skal fodtøj rengøres inden klubhuset benyttes.

Banerne må kun anvendes til tennis –ingen leg på banerne.

Banerne slæbes/fejes efter hvert spil.

Banerne fejes i cirkler – helt ud til hegnet.

Banerne vandes efter behov.

Banerne jævnes/tromles om nødvendigt
efter hvert spil.

Alle redskaber stilles på plads efter brug.

HVIS HVERT MEDLEM FØLGER DISSE REGLER,
VIL TENNISBANERNE VÆRE ENS FOR ALLE.

 

Vores historie

Som det begyndte

Hvis man vil skildre en forenings historiske forløb, er dens forhandlingsprotokol et nødvendigt kildemateriale. I den finder man nemlig de dateringer, man har brug for, når man vil tidsfæste stedfundne begivenheder. Da det første protokollat faktisk altid er den stiftende generalforsamling, vil det være at betragte som en slags fødselsattest, som markerer fødselsår og dato.

En sådan fødselsattest er Vejen Tennisklub dog ikke i besiddelse af, idet klubbens første protokol har været sporløs forsvundet i mange år. Man har kendskab til, at klubben er oprettet i 1905, men nærmere er man først kommet via hjælp fra lokalavisen >>Tiden<<, der den 7. april 1905 bragte en annonce af følgende indhold:

Tennis

>>For om muligt at få dannet en tennisklub indbydes enhver, der interesserer sig herfor, til et møde på Hansens Hotel førstkommende lørdag aften kl. 20. Såvel damer som herrer indbydes<<

Og førstkommende lørdag var den 8. April. Fredag den 14. April bragte bladet dette korte referat:

>>På de tennisinteresseredes møde på Hansens Hotel i lørdags vedtoges det at danne en tennisklub. Der nedsattes et udvalg på 5 medlemmer til at ordne sager og udarbejde love. Klubben tæller ca. 20 medlemmer. Der holdes konstituerende generalforsamling i aften, hvor lovene vil blive fremlagt.<<

Bladet opgav ikke navne på de personer, der havde dannet henholdsvis udvalg og bestyrelse, men den 5. Maj gav det følgende oplysning:

>>Lawn-Tennisklubben har disse dage af gdr. C. P. Jacobsen købt et stykke mark østen for mejeriet. I løbet af kort tid vil jordstykket blive omdannet til spillebane for klubbens medlemmer.<<

Kasten bliver formand

Så gik der ca. 6 år, inden man atter kunne finde tennisnyt i nævnte blad, der i 1908 havde fået navneforandring til >>Folkebladet<<. Fra generalforsamlingen i 1911 berettedes, at Chr. Ingversen, som i nogle år var indehaver af byens elektricitetsværk, havde forladt formandsposten, som den hidtidige kasserer, isenkræmmer Frederik Kasten, så overtog. Ny kasserer blev derefter urmager Valdemar Grunnet, og til bestyrelsen valgtes Mary Ingversen og Valborg Grunnet.
På generalforsamlingen i 1911 ventileredes tanken om indmeldelse i unionen, men der kan ikke have været tale om Sydjydsk Lawn-tennis Union, som først blev oprettet i 1929. Hertil medvirkede Vejen Tennisklub, som fik købmand Th. Groesmeyer indvalgt i bestyrelsen, hvis næstformand han var, til han få år senere flyttede til Ålborg.
I 1913 havde >>Folkebladet<< atter lidt smånyt fra en generalforsamling, og heraf kunne udledes, at Frederik Kasten var formand, mens kontorchef P. Lauridsen havde kassererposten, og som bestyrelsesmedlemmer nævntes boghandler H. Bruun-Møller og damerne Dorthea Nielsen og Julie Larsen.
Fra den forsvundne protokol haves et par afskrifter, hvoraf det ene omtaler vedtagelse af nye love, og det er underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne Valborg Grunnet, Maren Grue, H. Kiel, A. Knudsen og Axel Bache. Af en af paragrafferne fremgår, at bestyrelsen skulle bistå af 6 medlemmer, 2 damer og 4 herrer.

Nye baner ved anlægget

Af andet kildemateriale findes en beretning afgivet i 1934 af Frederik Kasten til >>Lawn-Tennis og Badminton<<, og heri skitserer Kasten i grove træk foreningens historie. Han fortæller, at foreningen oprettedes i 1905, at den havde sin første bane midt i byen, og at denne bane solgtes i 1916,, hvorefter en ny bane blev anlagt ved Vejen anlæg, samt at der blev anlagt endnu en bane i 1925.
Vedrørende overgang til ny bane i 1916 kan man i daværende >>Folkebladet<< læse om en henvendelse til sognerådet fra tennisklubben. I henvendelsen hed det bl.a., at man ønskede at flytte, fordi den eksisterende bane fandtes for indestængt. Sognerådets behandling af sagen sluttede på mødet med dannelse af et udvalg, som skulle optage forhandlinger med klubben.

En kvindelig stjerne

I sin beretning henviste Kasten endvidere til, at klubben af kendte spillere havde Grethe Madsen, Eleonora Pontoppidan, Max Petersen og Alfred Sørensen. Han oplyste desuden, at klubben var engageret i firkantturneringer med Kolding, Haderslev, Åbenrå og Vejen som faste deltagere, samt at hver klub en eller flere gange havde været vinder af denne turnering. Om sydjyske mestre fra Vejen giver en publikation følgende oplysninger:

1929: E. Pontoppidan og Max Petersen, mixeddouble.
1930: E. Pontoppidan, damesingle.
1930: E. Pontoppidan og Grethe Nielsen, damedouble.
1931: E. Pontoppidan og Alfred Sørensen, mixeddouble.
1936: E. Pontoppidan og Vera Grunnet, damedouble.
1938: E. Pontoppidan og Vera Grunnet, damedouble.
1950: Vera Grunnet og Frederik Friis, mixeddouble.

Problemer under krigen

Under krigen kom man ud for svære problemer med hensyn til bolde, som var vanskelige at skaffe, men på en generalforsamling fik medlemmerne at vide, at gamle bolde kunne pumpes op og gøres anvendelige. Klubbens økonomi var på dette tidspunkt ikke god, så det var med taknemmelighed, at man modtog 100 kr. fra dyrlæge Mogensen og 50 kr. fra Frederik Kasten. Et par år senere skænkede dyrlæge Mogensen klubben et nyt net.

Frederik Kasten fratrådte som formand i 1943, og ny på posten blev læge Zinn. Under krigen havde man også det problem, at det var begrænset, hvad man kunne optage af aktive medlemmer. På generalforsamlingen i 1945 henvistes til, at der fortsat var en del, som måtte nøjes med at være hvilende medlemmer. Samme år skiftede klubben atter formand, idet fabrikant J. D. Lawaetz valgtes som sådan.
Sportslig god indsats blev i 1945 noteret for Vera Grunnet, der ved de sydjyske mesterskaber i damesingle nåede til finalen, hvor hun dog tabte til fru vestergård fra Kolding. Året efter rykkede Frederik Friis op i A-rækken, der senere blev mesterrækken.

16 år i unionsledelsen

Klubben fik i 1949 Gunnar poulsen til formand, og han fik for øvrigt også 16 år som medlem af Sydjysk Lawn-Tennis Unions bestyrelse og heraf 10 år som sekretær. Ved den sydjyske unions mesterskabsstævne blev der, som før omtalt, et mesterskab til vejen Tennisklub, idet Vera Grunnet og Frederik Friis vandt mixeddoublen. Samme år blev klubben nr. 3 i firkantsturneringen efter Åbenrå og haderslev, mens Kolding sluttede som nr. 4.

Indendørs i 1953

Sydjysk udstilling i 1951 førte til oprettelse af en idrætshal i Vejen. Den blev taget i brug i november 1953, og i indvielsesprogrammet var bl.a. de danske tennisstjerner Kurt Nielsen og torben Ulrich. Tennisklubben tegnede sig for 4 timer om ugen, og i den første sæson blev der spillet om en pokal, som var skænket af den sydjyske union.
Det var dog i dette og i flere af de følgende år småt med aktive medlemmer, som nok var en medvirkende årsag til, at man i 1955 ikke fik markeret klubbens 50 års beståen.. måske var en medvirkende årsag, at man ikke havde rede på den nøjagtige fødselsdato, da første protokol allerede da savnedes.
I 1957 blev medlemstallet på årets generalforsamling opgivet til ca. 25, og året efter kunne Gunnar Poulsen i sin formandsberetning henvise til, at der ingen fremgang havde været. Klubben havde ikke deltaget i nogen turnering med flere end en enkelt spiller, den havde haft et stort underskud, og baneforholdende havde været dårlige. Der var således forståelige årsager til, at Gunnar Poulsen afgav formandsposten og for øvrigt trak sig helt ud af ledelsen. Hans afgang førte til, at man fik en kvindelig formand, idet Gerda Volf overtog hvervet.
Kommunen begyndte i 1959 at interessere sig for tennisklubbens jordarealer, og under en åstedsforretning desangående antydede sognerådsformanden, at kommunen måske ad åre ville overtage hele banearealet. Om jordafståelse blev der et par år frem i tiden snakket mellem parterne, uden at der dog skete noget.
Da der i 1961 blev foretaget nogle reparationer af baneanlægget, kalkuleredes der herfor med en udgift på ca. 1300 kr., men dem var kommunen så venlig at tage sig af. Samme år havde man atter fået en mandlig formand, idet Johs. Feirup havde overtaget hvervet, men et par år senere blev han afløst af B. Volf. Da han ikke var mødt til generalforsamlingen i 1964, valgtes Robert Seeberg til formand. Da han tiltrådte, havde klubben ca. 70 spillere og deraf mange juniorspillere.

Fremgang og medlemsstop

Kaj Skjødt blev formand i 1972, men da han et par år senere rejste fra byen, konstituerede bestyrelsen sig med Viggo Dahl som formand. Han kunne i sin første beretning på generalforsamlingen i 1975 oplyse, at klubben havde 29 senior- og 17 juniormedlemmer.
På det efterfølgende års generalforsamling drøftede man udbedring af klubhuset eller opførelse af et nyt, desuden at forsøge at opstille en rangliste og starte en såkaldt >>komme-i-gang-turnering<<. Endvidere besluttedes det at anmelde hold til turneringerne i serie 2 og 3 samt ungdomsturneringen.
Der kunne efterhånden markeres en støt fremgang i antallet af medlemmer, og Viggo Dahl oplyste i sin beretning på generalforsamlingen i 1977, at der i 1975 havde været en fremgang på 72 pct. Og på 45 pct. I 1976. Om klubbens forhold til det nye idrætscenter hed det på generalforsamlingen, at den havde fremført ønske om 4 baner. Om den sportslige indsats hed det, at holdet i serie 2 havde vundet sin kreds, men det havde tabt oprykningskampen mod Tønder.
På det konstituerende bestyrelsesmøde i april 1977 valgtes Jørn S. Bach til formand. Det kunne på det følgende bestyrelsesmøde tages til efterretning, at klubben havde modtaget 2000 kr. fra kommunen til istandsættelse af klubhus og baner.
Efterhånden havde klubben fået så mange medlemmer, at det blev vedtaget at indføre stop for yderligere optagelse af medlemmer, som man nu havde 120 af.
Med relation til det etablerede medlemsstop henviste formanden Jørn Bach på generalforsamlingen i 1978 til, at medlemstallet havde toppet i 1976 med 128, mens det nu var 120. Dette tal var i overensstemmelse med ledelsens beslutning om at begrænse aktiviteten på de 2 baner til ca. 60 spillere pr. bane.
På bestyrelsesmødet i marts 1979 toges til efterretning, at Jørn Bach atter havde fremsendt en ansøgning til kommunen om anlæggelse af nye tennisbaner ved det etablerede idrætscenter. Kulturudvalgets svar på en skrivelse af 9. oktober 1979 indeholdt oplysning om, at i henhold til den kommunale investeringsplan for tidsrummet 1980-1983 forventedes nye tennisbaner først anlagt i året 1982-83.
Tennisklubbens 75 års jubilæum blev markeret d. 19 april 1980 med stor reception og festlig sammenkomst om aftenen. Derudover fejredes klubben også med en jubilæumsturnering i begyndelsen af maj samme år.

Fortsættelse følger senere

Banebooking

Vejen Tennisklub benytter on-line booking i samarbejde med Vejen Idrætscenter:

Når du reserverer en bane, ved at taste dit og din makkers medlemsnr., vil der automatisk blive sendt en e-mail eller sms-besked til dig og din makker om spilletidspunktet, såfremt du/din makker har opgivet e-mail adresse eller mobilnummer.

Reservering kan ske fra hvilken som helst pc med internetforbindelse – eller fra terminalerne i VIC.

Indtast dit medlemsnummer og dit password. Dit password er for nye medlemmer: fødselsdag og måned (xxxx). Hvis vi ikke har registreret dit fødselsår er dit password: 1234.
Medlemmer fra tidligere år er oprettet som 2x fødselsår (er du født i 1994, er dit password 9494).

Har du ændret dit password, glemt koden eller har spørgsmål til on-line booking, kan du kontakte Inger Marie Tamberg, VIC på tlf. 76302043 eller på mail. imt@vejenic.dk

Information omkring lysanlæg.
Skal du spille på et tidspunkt hvor lysanlægget skal anvendes, skal du henvende dig i VIC´s reception. Her får du, mod et depositum, udleveret en nøgle. Og du skal betale 20 kr. for en times lys.

Log ind og book din bane her