Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Vi glæder os til at se medlemmer til ordinær generalforsamling i Vejen Idrætscenter onsdag d. 22/2 kl. 19.30.

Dagsorden efter vedtægterne.

Indkomne forslag sendes til kontakt@vejentennisklub.dk senest søndag d. 19/2.

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab
4: Fastlæggelse af kontingent
5: Valg af bestyrelse og suppleanter
6: Valg af revisor og suppleant
7: Indkomne forslag
8: Eventuelt