INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vi glæder os til at se medlemmer til ordinær generalforsamling i Vejen Idrætscenter torsdag d. 7/3 kl. 18.30.

Dagsorden efter vedtægterne.

Indkomne forslag sendes til kontakt@vejentennisklub.dk senest torsdag d. 29/2.

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Fremlæggelse af regnskab
4: Fastlæggelse af kontingent
5: Valg af bestyrelse og suppleanter
6: Valg af revisor og suppleant
7: Indkomne forslag
8: Eventuelt