Kontigentpriser

Kontingent for sæsonen 2023:

  • Voksne : 900,00 kr
  • Unge u/18 år : 450,00 kr

Sæsonen løber fra den 1. april til og med den 31. marts det efterfølgende år.

Ved senere indmeldelse betales der kun for den resterende periode.

Kontingentet dækker udgifter til vedligeholdelse af baner, klubhus, nyanskaffelser af udstyr samt forskellige arrangementer i løbet af sæsonen, som bl.a. træning og Drop-In.